PHIM

Áo Thun Nike Swoosh Theu Logo – Vải Chất

🅢🅦🅞🅞🅢🅗 🅛🅞🅖🅞.
𝐂𝐚́𝐜 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐠𝐨̂̀𝐦:
𝐀́𝐨 𝐭𝐡𝐮𝐧 𝐇𝐨𝐨𝐝𝐢𝐞 𝐓𝐡𝐞̂𝐮 𝐅𝐮𝐥𝐥 𝐋𝐨𝐠𝐨
𝐒𝐢𝐳𝐞 :
𝐒: 𝟏𝐦𝟒𝟓-𝟏𝐦𝟓𝟖 (𝟒𝟓-𝟓𝟓𝐤𝐠)
𝐌: 𝟏𝐦𝟓-𝟏𝐦𝟔𝟖 (𝟓𝟎-𝟔𝟐𝐤𝐠)
𝐋: 𝟏𝐦𝟔𝟖-𝟏𝐦𝟕𝟖 (𝟔𝟎-𝟕𝟓𝐤𝐠)
X𝐋: 𝟏𝐦75-𝟏𝐦89 (76-85 𝐤𝐠)
-𝐒𝐢𝐳𝐞 𝐜𝐡𝐮𝐚̂̉𝐧 𝐀̂𝐮
𝐋𝐮̛𝐮 𝐲́: 𝐂𝐚́𝐜 𝐡𝐨𝐚̣ 𝐭𝐢𝐞̂́𝐭 𝐝𝐚̂́𝐮 “𝐍𝐢𝐤𝐞 𝐒𝐰𝐨𝐨𝐬𝐡” đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐭𝐡𝐞̂𝐮 𝐧𝐨̂̉𝐢 𝟏𝟎𝟎%.

𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐝𝐢̣𝐩 “𝐁𝐥𝐚𝐜𝐤 𝐅𝐫𝐢𝐝𝐚𝐲” 𝐬𝐚𝐥𝐞 𝐛𝐮̀𝐧𝐠 𝐧𝐨̂̉ 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐦𝐮̛́𝐜 𝐠𝐢𝐚̉𝐦 𝐠𝐢𝐚́ 𝐥𝐚̀ 𝟑𝟎%, đ𝐚̣̆𝐜 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐤𝐡𝐢 𝐦𝐮𝐚 𝐭𝐮̛̀ 𝟑𝐬𝐩 𝐭𝐫𝐨̛̉ 𝐥𝐞̂𝐧, 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐬𝐞̃ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐟𝐫𝐞𝐞𝐬𝐡𝐢𝐩 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐪𝐮𝐨̂́𝐜.
𝐆𝐢𝐚́ 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐭𝐮̛̀: 𝟑𝟓𝟎𝐤.
–> 𝐈𝐛 𝐧𝐠𝐚𝐲 đ𝐞̂̉ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐭𝐮̛ 𝐯𝐚̂́𝐧 𝐬𝐢𝐳𝐞 𝐯𝐚̀ 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐮̛𝐮 đ𝐚̃𝐢 𝐭𝐨̂́𝐭 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 !
_______________________
Đ/𝐜: 𝟕𝟒 𝐏𝐡𝐚̣𝐦 𝐍𝐠𝐨̣𝐜 𝐓𝐡𝐚̉𝐨 , 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐓𝐚̂𝐲 𝐓𝐡𝐚̣𝐧𝐡, 𝐐𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐓𝐚̂𝐧 𝐏𝐡𝐮́, 𝐇𝐂𝐌
𝐏𝐚𝐠𝐞: 𝐎𝐭𝐢𝐬 – 𝐏𝐡𝐮̣ 𝐤𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠
𝐎𝐩𝐞𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐇𝐨𝐮𝐫𝐬: 𝟖:𝟑𝟎 – 𝟐𝟐𝐡𝟑𝟎.
𝐏𝐡𝐨𝐧𝐞: 𝟎𝟑𝟗𝟔𝟖𝟗𝟓

Price:225.000
Rating:4.97
Stock:702
ShopLocation:TP. Hồ Chí Minh

Source link

Nguyễn Nam

Xin chào các bạn, mình là Nguyễn Nam. Mình là một người yêu thích giải trí vì thế mình tạo ra website để chia sẻ những thông tin giải trí. Mong rằng những thông tin do mình cung cấp mang lại nhiều giá trị cho bạn.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button